U bent hier

Opvoeding volwassen honden

Door allerlei omstandigheden is het mogelijk dat de opvoeding van je hond niet optimaal is verlopen. Het gevolg hiervan is dat de hond, in meer of mindere mate, onaangepast, vervelend, storend, ... gedrag vertoont in bepaalde situaties. Door middel van een intensieve training (verblijf van 2 tot 4 weken) leert de hond welk gedrag in welke situatie van hem verwacht wordt.

 
Dergelijke interne training is zinvol om het gekende "ongewenste" gedrag te stoppen of te "vervangen" door een gewenst gedrag. Wanneer de hond terug in zijn thuissituatie komt, moet men vermijden dat hij zijn eerder (foute) gedrag terug kan vertonen. De hond kan alleen op die manier de "klik" maken dat de aangeleerde nieuwe regels ook thuis van toepassing zijn. Aan deze stap dient er veel aandacht besteed te worden, zoniet is de kans op "hervallen" in het oude gedrag reëel.
Om je doorheen deze fase te helpen wordt er een managementplan opgesteld en grondig besproken wanneer de hond terug naar huis gaat. Indien nodig wordt er een periode van thuisbegeleiding voorzien.